Sürdürülebilir Turizm Programı

1.    Rapor Hakkında

 

Sapanca Aqua Otel olarak Turizmde sürdürülebilirlik çalışmalarının çevresel ve kültürel miras üzerindeki olumsuz etkileri en aza indirmek için, sürdürülebilir turizmin getirdiği sorumlulukların bilincindeyiz. Gelecek nesiller için daha iyi bir dünya bırakmaya çalışıyoruz. Bu doğrultuda çevresel etkilerin azaltılması, enerji, su ve atık yönetimi, kültürel ve sosyal mirasın korunması, yerel halka ekonomik ve sosyal olarak fayda sağlama ve çevreyi koruma gibi sürdürülebilirlik kavramı içinde yer alan birçok konuda çalışmalarımıza devam etmekteyiz.

İklim değişikliğinin ve küresel ısınmanın öneminin her geçen gün daha çok hissedildiği günümüz dünyasında üzerimize düşen sorumluluğu en iyi şekilde yerine getirmeyi amaç edinir, çevre bilincinin çalışanlarımız ve paydaşlarımız tarafından benimsenmesi için çaba gösteririz. Sürdürülebilirlik risklerinin etkin biçimde yönetilmesi ve sürdürülebilir büyümenin uzun vadeli stratejilerle sağlanmasına odaklanıyor ve bu sayede başarımızı her geçen gün arttırmayı hedefliyoruz. Tesisimizin sahip olduğu Entegre yönetim Sistemleri ile birlikte hem çevre için hem de misafirlerimiz için kaliteli ve insan sağlığı için kaliteli ve güvenli ürün ve hizmetler sunmaktayız. Çalışmalarımıza ilişkin performans göstergelerini takip sistemlerimize dahil ederek stratejik planımıza ulaşmayı hedefliyoruz.

Bu rapor 2023 yılı verilerini içermektedir.

2.    Tesis Tanıtımı ve Tesis Özellikleri

 

Sapanca Aqua Otel 25 otel odası, 1 adet Restoran 1 Adet Bar, 3 adet yüzme havuzu, 2 kaydırak havuzu, 2 çocuk havuzu, yetişkinler için 5 su kaydırağı ve çocuklar için 1 adet su kaydıraklarından oluşur.

 

3.    Çevre Etkilerinin Azaltılması

 

Sapanca Aqua Hotel olarak Turizmde sürdürülebilirlik çalışmalarının çevresel ve kültürel miras üzerindeki olumsuz etkileri en aza indirmek için, elimizden gelen maksimum gayreti gösterme arzusu içerisindeyiz. Bu doğrultuda çevresel etkilerin azaltılması, enerji, su ve atık yönetimi, kültürel ve sosyal mirasın korunması, yerel halka ekonomik ve sosyal olarak fayda sağlama ve çevreyi koruma gibi sürdürülebilirlik kavramı içinde yer alan birçok konuda çalışmaktayız İklim değişikliğinin ve küresel ısınmanın öneminin her geçen gün daha çok hissedildiği günümüz dünyasında üzerimize düşen sorumluluğu en iyi şekilde yerine getirmeyi amaç edinir, çevre bilincinin çalışanlarımız ve paydaşlarımız tarafından benimsenmesi için çaba gösteririz. Sürdürülebilirlik risklerinin etkin biçimde yönetilmesi ve sürdürülebilir büyümenin uzun vadeli stratejilerle sağlanmasına odaklanıyor ve bu sayede başarımızı her geçen gün arttırmayı hedefliyoruz.

Otelimiz, sağlık, güvenlik gibi yerel/ bölgesel ve ulusal/uluslararası tüm yasaları uygular ve takip eder.

Sapanca Aqua Otel olarak Daha iyi bir yaşam sürdürmek için gelecekte daha fazla temiz su kaynağına ihtiyaç duyacağımızın bilincindeyiz. Bu bağlamda tüm lavoba ve musluklarımızda su debisini düzenleyen ve sınırlayan filtreler kullanılmaktadır. Bu muslukların denetimleri ilgili personel tarafından her ay düzenli olarak yapılmaktadır. Atık suyumuz deşarj yönetmeliğine uygun olarak kanalizasyon sistemine bağlanmaktadır.

Havuz teknikerlerimize ters yıkama ile ilgili eğitimler verilmektedir.

Misafirlerimiz ve çalışanlarımız için genel alan wclerde bulunan stikerlar ile suyu tasarruflu kullanmaları için ricalarda bulunulmuştur. Misafir odalarında 2 hazneli sifon butonları bulunmaktadır.

Bahçe sulamada otomatik, fıskiye sistemleri kullanılarak suyun daha az kullanılması saglanmıstır. Bahçe sulama planı ile gün ısıgı etkisini kaybettikten sonra sulama yapılarak su kayıplarının önlenmesine katkıda bulunulmustur.

Sapanca Aqua Otel ülke kaynaklarının korunması hususunda ülkemizin kanun ve mevzuatlarına tam anlamıyla bağlıdır.

Satın alma politikalarında yerel üreticiye öncelik verir. Tek kullanımlık malzemelerden mümkün olduğunca kaçılır, bu bağlamda cafe fast food bölümümüzde tek kullanımlık çay bardakları ve kaşıklarından cam bardak ve kaşıklara geçiş yapılmıştır. Yeni inşa edilen Restoran Bar bölümümüz tamamen yalıtımlı yapılmış ve ısıcam kullanılarak, ortam ısı kaybı en aza indirilmeye çalışılmıştır. Bahçe aydınlatmalarında zaman ayarlı fotosel ile birlikte tamamen led ampuller kullanılmaktadır. Misafirlerin oda içerisinde bulunmadığı zamanlarda elektrik sarfiyatını önlemek için Enerji Kontrol Üniteleri kullanılmıştır. Tüm musluk sularının başlarına fıskiye konarak su tasarrufu sağlanmıştır. Mutfakta çıkan bulaşıkların tamamı el değmeden makinede yıkanmaktadır.

 

4.    Personel ve Çalışma Hayatı

 

Sürdürülebilirlik yönetim sisteminin geliştirilmesi ve uygulanması ile ilgilenmekte, sistemin sunumundaki rolleri ve sorumlulukları hakkında periyodik rehberlik ve eğitim almaktadır. Çalışanlarımıza ilk işe başladıklarında oryantasyon eğitiminin ardından misafir hizmet kalitesini arttırmak için her departmanın uyması gereken kuralları ilgili yerlere yazılı olarak asmaktayız, oluşabilecek afetlerde gönüllü esasına dayalı olarak personellerimizin yardım faaliyetlerine katılımını organize etmekteyiz. Personellerimize düzenli olarak enerji tasarrufu ve cihazların tasarruflu kullanılması konusunda bilgilendirmeler yapmaktayız.

Sapanca Aqua otel yöresel toplum ile pozitif ilişkiler kurarak, personelleri arasında yaş, cinsiyet, ırk ayrımcılığı yapmamayı, ilke haline getirmiştir.

Sezon Sonunda çalışanlarımıza yönelik eğlence ve partiler düzenlenerek motivasyon arttırılmaktadır. Sezon içerisinde çalışanlarımızın izin gününde tesis içerisinde tatil yapma imkanı verilmektedir.

5.    Yapılan Sosyal Çalışmalar

 

Yakın çevre ve bölgemizdeki halk ile iyi ilişkiler kurarak, toplumsal, sosyal ve çevresel etkileri sorumluluk anlayışı ile eğitimden spora, çevreden sanata kadar pek çok alanda sürekliliği olan ve yarattığı etki ölçülebilir olan projelere destek veriyoruz.

 

6.    Kültürel Çalışmalar

 

Sapanca Aqua Otel, içerisinde bulunduğu Sakarya bölgesinin kültürünü ve geleneklerini otelin tüm bölümlerinde yaşatmak için azami hassasiyet göstermektedir. Bu bağlamda Restoran bölümümüzde önemli bir GASTRONİMİ ürünü olan Kabak tatlısı ve Adapazarı Islama Köftesine yer verir. Sapanca Bölgesinde yer alan önemli Turistik yerleri web sitesinde yayınlar ve gelen misafirlere bölgenin tanıtımımı yapacak personeller yetiştirir ayrıca Sakarya bölgesinin kültürel mirasının daha iyi anlaşılması için otel içerisinde Sakarya Kütüphanesi kurmuştur.

 

 7.    Misafirlerimiz

 

Sapanca AQUA otel bünyesinde sunulan hizmetler “Misafir Odaklılık” prensibine dayanır. Sürekli iyileştirme kapsamında, misafirlerin beklentilerini karşılamak hatta aşmak adına, sunduğumuz hizmetlerin kalitesi hakkında misafirlerimizden geri bildirim alabilmek için Misafir anketleri kullanılmaktadır. Misafirlerimize güler yüzlü davranmak, misafirin bir şikayeti veya isteği olduğunda yetki dahilinde çözmeye çalışmak, misafirimize tatil için doğru yerde olduğunu hissettirmek tüm çalışanlarımızın ortak amacıdır.

 

8.    Satın Alma Sürecimiz

 

Sapanca Aqua Otel olarak satınalma, hammadde tedariği ve hizmetlerin tedariği olmak üzere iki süreçte gerçekleşmektedir. Bu süreçte, talep edilen malzemeler Satınalma Fiyat Teklifi Formu 'na yazılarak Tedarikçi Seçme ve Değerlendirme Formu'ndaki tedarikçilerden en az üçünden fiyat teklifi alınır. Satınalma Fiyat Teklifi Formu teklif alınan tedarikçi tarafından kaşelenip, imzalanıp konfirme edilir. Tekliflerde karşılaştırma yapılırken fiyata ilave olarak kalite, ISG, Çevre kriterlerine uygunluk dikkat edilir. Tedarikçiler, Tedarikçi Seçme ve Değerlendirme Talimatı'na göre belirlenir. Tedarikçi uygun bulunursa, Tedarikçi Seçme ve Değerlendirme Formu' na eklenir.

Elektrikli büyük alet (buzdolabı, mikrodalga, fırın vb. gibi) satın alınırken düşük enerji ile çalışan aletler tercih edilir. Mümkün olan yerlerde ithal mallar yerine yerel olarak üretilmiş ürünler satın alınır.

Satın alımlarımız mümkün olduğunca yakın bölgelerden yapmaktayız. Böylece tedarikçi firmaların teslimat araçlarının CO2 salınımlarını minimize ederek çevreye yapılan etkilerin azaltılması hedeflenmekte ve bölge çalışanları desteklenmektedir.


 9.Sürdürülebilirlik İçin Amaçlarımız

 

•İklim Değişikliği ile Mücadele ve Emisyon Yönetimini Sağlamak

• Su ve Atık Yönetimini Geliştirmek

• Kimyasal Etkiyi azaltmak

• Biyoçeşitliliğin Korunmasını Sağlamak

• Çalışan Memnuniyetini ve Bağlılığını Artırmak

• Yetenek ve Performans Yönetimini Sağlamak

• Eşitlik, Çeşitlilik ve Kapsayıcılığı Sağlamak

• İş Sağlığı ve Güvenliği Standartlarından Ödün Vermemek

• Kurumsal Sosyal Sorumluluk Bilinciyle Hareket Etmek,

• Paydaşlarla Etkileşim,

• Sürdürülebilir Ekonomik Büyümeyi Sağlamak,

• Dijitalleşme ve İnovasyon Konularında Gelişmek,

 

    10.Enerji Politikamız

 

• Tesisimizde VRF ısıtma-soğutma ve doğalgaz kombi sistemi bulunmaktadır.

• Isıtma, soğutma, sıcak su ve elektrik sisteminin ihtiyaca uygun olarak kullanılabilmesi amacıyla misafir sayısına göre binaların belirli alanları kullanılmaktadır. Buda eylem planlarımızda belirlenen hedeflere ulaşılmasında büyük avantaj sağlamaktadır.

• Restoran girişinde bulunan otomatik kapılarda ısı kaçaklarını engellemek amacıyla hava perdeleri konumlandırılmıştır.

• Otellerimizde enerji tasarruflu ampuller ya da LED ışıklar kullanılmaktadır.

• Belli sürelerde boş kalan genel alanlarda ampuller harekete duyarlı hale getirilmiş ve kullanımda olmadığı zamanlarda ışıkların otomatik olarak sönmesi sağlanmıştır.

• Ortak alanlardaki tuvaletlerde, koridorlarda, personel bölgelerinde ve zemin katlarda aydınlatma için sensörler kullanılmaktadır.

• Misafir odalarında energy saver kart sistemi kullanılmaktadır.

• Sıcak su üretiminde boiler ilave olarak eşanjör kullanılmakta ve boru sistemlerimiz yalıtımlı olanlardan seçilmiştir.

• Misafir odalarımızda bulunan çevre bilgilendirme kartı bulunmaktadır.

• Tesise satın alınan cihazlar az enerji tüketen çevreci cihazlardan tercih edilmiştir. Böylece cihazların enerji tüketimi azaltılmıştır.

• Pencere camı olarak tek cam yerine çift cam-ısı cam (%50 tasarruf) veya ısı ışınımlı çift cam (%67 tasarruf) kullanılmaktadır.

• Soğuk hava depolarının, soğutucu dolapların, derin dondurucu ve buz makinelerinin kondenserlerinin düzenli temizlikleri yapılarak tıkanmalardan dolayı enerji kayıpları kontrol altına alınmaktadır.

 • Gazla çalışan ocakların periyodik bakım ve temizlikleri yapılarak tıkanma ve gaz ayarlarının bozulmasından dolayı fazla gaz harcanması engellenmektedir.

• Bahçe ve açık alan aydınlatmalarımızda kullanılan aydınlatma elemanları, ışığın gökyüzüne gitmesini engelleyecek şekilde düzenlenmiştir.

 

       11.Su Kaynakları Politikamız

 

•Tüm oda ve genel alan lavabo musluklarında su akış hızı dakikada 5 lt’yi, duşlarda 10 lt’yi aşmayacak şekilde ayarlanmıştır. Yapılan aylık izlemelerle her bloktan bir armatür ve bir duşta debi ölçümü yapılarak bu uygulamanın takibi düzenli olarak yapılmakta ve debisi yüksek olan armatür ve duşların debisi düşürülmektedir

•Tüm atık su kaynaklarının arıtıldığını ve yerel halkı ya da çevreyi etkilemeden emniyetli bir şekilde deşarj edildiğini gösterecek ilgili belediyeden aldığımız atık su planımız bulunmaktadır. Atık suyumuz deşarj yönetmeliğine uygun olarak kanalizasyon sistemine bağlanmaktadır.

• Havuz çalışanlarımıza ters yıkama prosedürü ile ilgili eğitim verilmektedir.

• Tüm rezervuarlar her kullanımda 6 lt’den fazla su akıtmayacak şekilde ayarlanmıştır.

• Misafirlerimiz ve çalışanlarımız için genel alan wclerde bulunan stikerlar ile suyu tasarruflu kullanmaları ve su sızıntılarını bildirmeleri için ricada bulunulmustur.

• Pisuvarlarda suyun otomatik olarak akıtıldığı sistemler kullanılmıştır.

• Personelimize su tasarrufu ve olası su sızıntılarının bildirilmesi konusunda düzenli olarak eğitim verilmektedir.

• Tüm otel lavabolarımızda led armatürler kullanılmaktadır.

 •Misafir odalarında 2 hazneli sifon butonları bulunmaktadır.

• Bahçe sulamada otomatik, fıskiye sistemleri kullanılarak suyun daha az kullanılması saglanmıstır. Bahçe sulama planı ile gün ısığı etkisini kaybettikten sonra sulama yapılarak su kayıplarının önlenmesine katkıda bulunulmuştur.

• Su tüketimleri sürekli izlenmekte ve kayıt edilmektedir.

 

     12. Atık Yönetimi

 

Atık yönetimi, atığın kaynağında azaltılması, özelliğine göre ayrılması, toplanması, depolanması, geri kazanılması, taşınması, bertarafı ve bertaraf işlemleri sonrası kontrolü ve benzeri işlemleri içeren bir yönetim biçimidir. Sapanca Aqua Otel olarak uyguladığımız Atık Yönetimi Sistemimizde öncelikli amacımız atık miktarını azaltmak, oluşan atıklarımızı iyi yöneterek çevreye en az zarar ile bertarafını sağlamak ve geri kazanılabilir olanları tekrar kazanmaktır.

          

Sapanca Aqua Sürdürülebilirlik Raporu hakkında daha ayrıntılı bilgi edinmek, görüş ve önerilerinizi iletmek için:

EMRE ÇOLAK – Genel Müdür – emre@sapancaaquua.com

İsmail GENÇ- İşletme Müdürü – ismail@sapancaaqua.com

Yusuf Ziya CAYMAZ – Teknik Müdür – yusuf@sapancaaqua.com

 

Adres : Sönmez Cad. No: 47 Sapanca / SAKARYA

0264 582 52 37

 

 

Teşekkür Ederiz.


 

 

 

 

 

 

 

 

 SORULARINIZ MI VAR?

Hizmetlerimiz ile ilgili merak ettiğiniz her konuda bize çekinmeden yazabilirsiniz.

Bize Ulaşın